Selamat Datang

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

PERKHIDMATAN

 • Perkhidmatan Sirkulasi

  Perkhidmatan Pinjaman dan Pemulangan. Perkhidmatan ini hanya utuk ahli yang berdaftar sahaja yang memenuhi syarat-syarat sebagai ahli perpustakaan KPPK. Ahli-ahli yang berdaftar boleh membuat pinjaman dan pemulangan di kaunter sirkulasi.

  image
 • Perkhidmatan Rujukan

  Perkhidmatan rujukan yang disediakan meliputi pertanyaan rujukan, penyelidikan, pencarian maklumat dari sumber perpustakaan organisasi atadari pangkalan data dalam dan luar negara.


  image
 • Perkhidmatan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)

  Perkhidmatan ini merupakan perkhidmatan pinjaman buku antara perpustakaan di bawah Perpustakaan Negara Malaysia (PNM). Sekiranya pengguna memerlukan buku daripada mana-mana perpustakaan lain, perpustakaan KPK akan membuat pinjaman bahan melalui sistem ini.

  image
 • Perkhidmatan Buku Pinjaman Berkelompok


  Perpustakaan akan menyediakan sebanyak 400 buah buku merangkumi pelbagai bidang yang dipinjam daripada PNM untuk tempoh tiga bulan. Buku-buku ini boleh dipinjam oleh pengguna perpustakaan KPK.


  image
 • Perkhidmatan OPAC


  Perkhidmatan sistem katalog dalam talian boleh diakses untuk membuat pencarian bahan-bahan sama ada buku, majalah, jurnal dan sebagainya yang terdapat di Perpustakaan.


  image
 • Perkhidmatan OPAC


  Perkhidmatan sistem katalog dalam talian boleh diakses untuk membuat pencarian bahan-bahan sama ada buku, majalah, jurnal dan sebagainya yang terdapat di Perpustakaan.


  image
 • Perkhidmatan OPAC


  Perkhidmatan sistem katalog dalam talian boleh diakses untuk membuat pencarian bahan-bahan sama ada buku, majalah, jurnal dan sebagainya yang terdapat di Perpustakaan.


  image

KOLEKSI

Image

Koleksi Am/ Umum


Image

Koleksi Rujukan


Image

Koleksi Bahan Komoditi


Image

Koleksi Terbitan Bersiri


Image

Koleksi Jurnal


Image

Koleksi Laporan Tahunan


Image

Koleksi Akta dan Pekeliling


KEMUDAHAN

Ruang Bacaan


Image

RUANG SANTAI


Image

RUANG PAMERAN


Image

PEGAWAI DAN KAKITANGAN PERPUSTAKAAN

person

PUSTAKAWAN: PUAN NOR HAFIZAH MUDA

Tel : 03 8880 3442

E-mel : hafizah@mpic.gov.my


PEMBANTU PUSTAKAWAN: PUAN NORHAIZAH MAZIAH JAFAR SIDIK

Tel : 03 8887 8346

E-mel: norhaizah@mpic.gov.my


POSTER PROGRAM

GAMBAR AKTIVITI